Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en server(s), die de site toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Emdee Montage is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Op ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Emdee Montage voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden vanEmdee Montage van toepassing. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Emdee Montage, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09166217 Vestigingsnr. 000013281429 Maasbandijk 66 Niftrik . Aan deze website zijn door middel van links websites van anderen verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken. Emdee Montage is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.